Det är inte bara orden som har betydelse: bokstävernas utseende har också en tendens att förmedla känslor, tankar och sinnestämningar. 

När man ska välja typsnitt ska man alltid utgår från att det ska vara lätt att läsa på datorn. Därefter kan man välja utefter känsla och vad man vill förmedla. 

Exempelvis har det blivit väldigt populärt att sätta ton på sina texter genom emojis. Dessa små gubbar kan visa om man menar allvar, skojar eller säger något i all välmening. Kan finns det tillfällen när emojis inte hör hemma, såsom i mer officiella sammanhang. 

Skyddsintresset vid stöld är äganderätten. Endast lösa saker samt del till fast egendom kan ägas. Vidare så kan inte döda människor äga saker. frown

Ni ser ju själv hur konstigt det blir när man skriver faktatexter och använder sig av emojis. 

Typsnitten kan också förmedla fel saker. Det ser exempelvis väldigt konstigt ut att skriva om lagar och stöld med humortypsnitt såsom Comic Sans. 

Skyddsintresset vid stöld är äganderätten. Endast lösa saker samt del till fast egendom kan ägas. Vidare så kan inte döda människor äga saker.

Detta ser så klart mycket märkligt ut. Se istället hur proffessionellt och allvarligt man tar texten om den är skriven i Times New Roman: 

Skyddsintresset vid stöld är äganderätten. Endast lösa saker samt del till fast egendom kan ägas. Vidare så kan inte döda människor äga saker.

Nu ser det ut som texten är plockad direkt ur en lagtext, och man tar orden mer på allvar. På det här sättet kan man alltså trolla med allvar, humor och professionalitet. Gör alltid noggranna typsnitts val!