När du ska sälja din villa är det mycket att tänka på. Du måste först värdera din villa och välja mäklare. Därefter ska du med hjälp av fotograf och stylist fotografera ditt hus och ha flera visningar. Sist men inte minst måste du dessutom upprätta ett köpeavtal.

Köpeavtal vid försäljning av villa

När du ska sälja din villa är det ett krav att upprätta ett köpeavtal för att det ska vara juridiskt bindande. Ett köpeavtal är alltså ett skriftligt avtal mellan säljare och köpare på att en försäljning faktiskt har ägt rum. Det finns även formkrav på köpeavtal som måste vara uppfyllt för att det ska vara giltigt. Köpekontraktet är således det viktigaste dokumentet i hela fastighetsaffären vilket innebär att du inte vill göra något fel här.

Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av företag som Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna som kan hjälpa dig med allt gällande din bostadsaffär, även att skriva köpekontrakt.

Vad innehåller ett köpekontrakt?

Kortfattat måste ett köpekontrakt innehålla säljares och köpares personuppgifter. Därefter måste information om fastigheten uppges, alltså vad köpobjektet är och köpeskillingen. Det ska även finnas detaljerad information om betalningen och när köparen ska tillträda villan, samt skick och garanti. Till slut ska alla berörda parter skriva under kontraktet.