Text är ju som vi tidigare understrukit väldigt viktigt för en sajt. Men detta betyder inte att bilder inte också har sin plats. Faktum är att det bästa resultatet kan ofta komma från att balansera användningen av både text och bilder på en sajt. Exakt vad som är en bra balans beror väldigt mycket på vilken typ av sajt det handlar om.

Text i fokus

Går man in på en sajt vars huvudsakliga funktion är att förmedla information är text helt klart den viktigaste aspekten av sajten. Exempel på sådana sajter är nyhetssajter i olika segment, men ju mer akademisk fokus sajten kan sägas ha desto mer tyngd är det logiskt att lägga på just texten. Det är också det helt klart viktigast på sajter som lägger upp recensioner av olika slag. Bilder kan dock fotfarande vara väldigt effektiva på att snabbt förmedla ett koncept, visa statistik eller helt enkelt visa ett foto på det texten handlar om när det är möjligt.

Bild i fokus

I andra områden kan man hitta fler anledningar till att lägga in fler bilder och kanske även korta ned texten. Även om bilden kanske inte är det viktigaste kan den vara en bättre representant än bara texten. Ett sådant exempel kan man se närmare här. Bilden hamnar också i fokus där det visuella är kritiskt för ämnet. Sådant hittar vi bland annat på modesajter där själva utseendet av kläderna är det som verkligen driver hem budskapet och bara en väldigt kort text normalt sett används för att komplettera denna. Vi ser också detta på inredningssajter där bilder på möbler och inredningsartiklar står i fokus, men inte fullt lika extremt som på modesajter.